Warning: fopen(data/now_member_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1008

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1009

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1013

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1014

Warning: fopen(data/now_connect.php): failed to open stream: 허가 거부 in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1008

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1009

Warning: flock(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1013

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /free/home/hufshis/html/cgi-bin/zboard/lib.php on line 1014

TOTAL : 568, PAGE : 4 / 29, CONNECT : 0 회원가입 로그인
508    생일 축하한다, 재원!!!   정명관    2002/05/16  769
507    처음으로 수업을 해보았습니다.   정명관    2002/04/11  723
506    무서운 아이들...   정명관    2002/04/04  782
505    가입인사 [1]   박진환    2002/03/08  810
504    시녕아~~~ [2]   김지효    2002/03/04  841
503    그리웠습니다...   강신영    2002/02/05  911
502      [re] 그리웠습니다...   정명관    2002/02/07  757
501    here i am in new zealand....   한욱빈    2002/02/03  1091
500      [re] here i am in new zealand....   김영식    2002/02/04  798
499    영식오빠...반가워요^^   박지현    2002/02/01  931
498    한국축구 베스트 롱슛~! 디따 멋짐다~!!   강신영    2002/01/15  799
497    썰렁할 것 같은 담학기...   강신영    2002/01/13  807
496    신영이에게...   정명관    2002/01/08  926
495      [re] 신영이에게...   강신영    2002/01/08  635
494    이런 글 써두 될런지...   김지효    2002/01/06  944
493    월~갤러리 멋진걸   김영식    2002/01/05  872
492    처음으로~   임희용    2002/01/04  907
491      [re] 처음으로~   강신영    2002/01/04  693
490    이젠 나도 동문, 대학원생 한마당을 이용해야 하나? ^^;;   이영기    2002/01/04  887
489    넘 추워여~!   강신영    2002/01/02  946
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[29] [NEXT]
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by ZERO